ESCUTS HERALDICS – SANT QUIRZE DEL VALLÈS – VALLÈS OCCIDENTAL –

SANT QUIRZE DE GALLINERS. GOIG EN HONOR DE SANT FELIU. SANT FELIUET DE VILAMILANS. ESTAMPA. S.XX.

Goigs en honor de Sant Feliu, Compatró de la Parròquia de Sant Quirze de Galliners, que es canten en l’antiga sufragània anomenada Sant Feliuet de Vilamilans.

Estampa, S.XX.

Postal de SANT QUIRZE DEL VALLES: Mas Pladellorenç (Roisin)

Sant Quirze del Valles. Valles Occidental. Excl E. Creus. Circulada 1973.

San Quirico de Tarrasa. Avda Jose Antonio./ Dep. Legal B. -./

Sant Quirze del Valles. Valles Occidental. Excl E. Creus. Circulada 1970.

San Quirico de Tarrasa. Torres particulares./ Dep. Legal B. -./

Sant Quirze del Valles. Valles Occidental. Excl E. Creus. Circulada 1972.

San Quirico de Tarrasa. Avda Calvo Sotelo./ Dep. Legal B. -./ Muy pequeña marca de presion en la superficiedel frontal. Ligera mancha al dorso.

Sant Quirze del Valles. Calle del pintor Vila Puig, nº 11. Circulada

Dorso: San Quirico de Tarrasa.

Sant Quirze del Valles. Casino y Villas particulares. Ed Roisin. Nueva